ضخامت سنج :
به طور کلی دو نوع ضخامت سنج داریم: ضخامت سنج فلزات و ضخامت سنج رنگ و لعاب
ضخامت سنج فلزات با استفاده از قاعده التراسونیک کار میکند.این ضخامت سنج ها معمولا به صورت پراب مجزا تولید می شود.بر اساس سرعت صوت ارسالی قادر هست ضخامت فلزات را اندازه گیری کند و کاربر میتواند براساس سعت تنظیم شده برای هر فلز می توان ضخامت را اندازه گیری کرد.
به طور کلی این گونه دستگاها جزو تجهیزات غیرمخرب یا همان NDT هستند.ام ضخامت سنج رنگ و لعاب برای دو بستر پایه فلزی و پایه فلز غیرمفناطیس از قبیل آلومینیوم کاربرد دارد.اصول اندازه گیری رنگ برحسب میکرون برای فلزات مغناطیس اصل فرومغناطیس و برای فلزات غیرمغناطیس اصل جریان گردابی یا همان ادی کارنت می باشد

 
Copyrights. © 2018 by BTMCO                TEL:   021-33940961      051-31774

بازرگانی تجهیزات اندازه گیری و ابزاردقیق بهروز

فروشگاه اینترنتی و آنلاین شرکت تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز متناسب با نیازبه بهترین قیمت واحدهای سازمان های پتروشیمی، واحد های ابزار دقیق ، فنی و مهندسی ، بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ، حفاظت و بازرسی و تستهای غیر مخرب ، نظارت و کنترل و تحقیق و توسعه می باشد که تجهیزاتی مانند : انواع گیج ، پمپ ها نمونه برداری ، پاور آنالایزر و هارمونیک آنالایزر ، مولتی متر های خاص ، پارتیکل کانتر، گازسنج ها ، تجهیزات کالیبراسیون ، ویدئوبروسکوب ، ترموویژن ، ترموگراف دامپزشکی ودوربین ترموگرافی ، دوربینهای حرارتی ، دوربینهای آتش نشانی ، ترموویژن ، الایمنت لیزری ،دوربین کرونا (تشخیص پدیده کرونا ) ، آنالیز جریان ، ارتعاش سنج ، بوراسکوپ و ویدئو بروسکوپ ،ارت سنج،کالیبراتور ،صوت سنج ،لوکس متر ،فروش اینترنتی ،تجهیزات خاص ،نویزدوزیمتر ،ترک یاب ،توالی سنج ،لرزش سنج ،شتاب سنج ، فایبر اسکوپ ، گرم کن القایی ... را شامل می شود. (تشخیص پدیده کرونا ) ، آنالیز جریان ، ارتعاش سنج ، بوراسکوپ و ویدئو بروسکوپ ،ارت سنج،کالیبراتور ،صوت سنج ،لوکس متر ،فروش اینترنتی ،تجهیزات خاص ،نویزدوزیمتر ،ترک یاب ،توالی سنج ،لرزش سنج ،شتاب سنج ، فایبر اسکوپ ، گرم کن القایی ... را شامل می شود(تشخیص پدیده کرونا ) ، آنالیز جریان ، ارتعاش سنج ، بوراسکوپ و ویدئو بروسکوپ ،ارت سنج،کالیبراتور ،صوت سنج ،لوکس متر ،فروش اینترنتی