دیتالاگر بتن

دیتالاگر بتن

جهت تست استاتیکی و بررسی خواص مکانیکی بتن در شرایط دمایی خاص دمایی دستگاه فوق طراحی شده است. جمع آوری و ذخیره داده یک کاربرد معمول اندازه گیری است. در شکل بسیار ابتدایی آن جمع آوری داده شامل اندازه گیری و ذخیره مقادیر فیزیکی یا الکتریکی در یک دوره زمانی می باشد. این داده ها می توانند دما، کشش، جابجایی، جریان، فشار، ولتاژ، مقاومت، توان و بسیاری پارامترهای دیگر باشند. دیتالاگرها شامل رنج بسیار وسیعی از محصولات می باشند. از یک دستگاه ساده اندازه گیری تا دستگاه های پیچیده تری که تحلیل های گوناگونی را بر روی داده ها انجام می دهد. جمع آوری و ذخیره داده ها نیاز بسیاری از پروژه ها را برطرف میکند. دیتالاگر بتن یکی از این دستگاه هاست که با کاربری آسان و کاربردی بی نظیر  در شرکت تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز قابل ارائه می باشد. با ما تماس حاصل فرمایید.