نحوه کار و عملکرد پمپ های هیدرولیکی :

    وقتی پمپ هیدرولیک کار می کند، دو عمل انجام می دهد. اول، عمل مکانیکی اش در ورودی پمپ خلاء ایجاد می کند که به فشار اتمسفری امکان می دهد تا مایع را از مخزن به پمپ براند. دوم، عمل مکانیکی اش این مایع را به خروجی پمپ می رساند و آن را به سیستم هیدرولیک واردکند.

    یک پمپ جریان یا حرکت مایع را ایجاد می کند: فشار تولید نمی کند. جریان لازم جهت گسترش فشار را فراهم می کند که عملی از مقاومت به جریان سیال در سیستم می باشد. برای مثال، فشار سیال در خروجی پمپ برای پمپ بدون اتصال به سیستم صفر است. به علاوه، برای پمپ در سیستم، فشار فقط تا حد لازم جهت غلبه بر مقاومت بار افزایش می یابد.

طبقه بندی پمپ ها :

    تمام پمپ ها به عنوان جابه جایی مثبت یا جابه جایی غیر مثبت طبقه بندی می شوند. اکثر پمپ های مورد استفاده در سیستم های هیدرولیک جا به جایی مثبت هستند.

    پمپ جابه جایی غیرمثبت جریان پیوسته ایجاد می کند. هر چند، چون در برابر لغزش لاک و هر داخلی مثبت فراهم نمی کند، بازده اش با تغییر فشار تغییرات قابل توجهی دارد. پمپ های سانتریفوژی و پروانه ای مثال هایی از پمپ جابه جایی غیرمثبت هستند.

    اگر دریچه ی خروجی یک پمپ تغییر مکان غیرمثبت مسدود شود، فشار زیاد می گردد و بازده تا صفر کاهش می یابد. اگرچه عامل پمپ کننده پمپ هیدرولیکی وسیله ای مکانیکی است که انرژی مکانیکی را به انرژی هیدرولیک تبدیل می کند. نیروی لازم جهت حرکت مایع را فراهم می کند، پس انرژی را انتقال می دهد.

    به حرکت ادامه می دهد، جریان به علت لغزش درون پمپ متوقف می گردد. در پمپ های جابه جایی مثبت، لغزش در مقایسه با جریان خروجی حجمی پمپ ناچیز است. اگر دریچه ی خروجی مسدود شود، فشار بی درنگ زیاد می شود تا حدی که عامل یا محفظه ی پمپ از کار می افتد (احتمالاً در صورتی که اول میل گاردان نشکند، منفجر می شود)، با حرکت دهنده ی اصلی پمپ از کار می افتد.


Copyrights. © 2018 by BTMCO                TEL:   021-33940961      051-31774
f

بازرگانی تجهیزات اندازه گیری و ابزاردقیق بهروز

فروشگاه اینترنتی و آنلاین شرکت تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز متناسب با نیازبه بهترین قیمت واحدهای سازمان های پتروشیمی، واحد های ابزار دقیق ، فنی و مهندسی ، بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ، حفاظت و بازرسی و تستهای غیر مخرب ، نظارت و کنترل و تحقیق و توسعه می باشد که تجهیزاتی مانند : انواع گیج ، پمپ ها نمونه برداری ، پاور آنالایزر و هارمونیک آنالایزر ، مولتی متر های خاص ، پارتیکل کانتر، گازسنج ها ، تجهیزات کالیبراسیون ، ویدئوبروسکوب ، ترموویژن ، ترموگراف دامپزشکی ودوربین ترموگرافی ، دوربینهای حرارتی ، دوربینهای آتش نشانی ، ترموویژن ، الایمنت لیزری ،دوربین کرونا (تشخیص پدیده کرونا ) ، آنالیز جریان ، ارتعاش سنج ، بوراسکوپ و ویدئو بروسکوپ ،ارت سنج،کالیبراتور ،صوت سنج ،لوکس متر ،فروش اینترنتی ،تجهیزات خاص ،نویزدوزیمتر ،ترک یاب ،توالی سنج ،لرزش سنج ،شتاب سنج ، فایبر اسکوپ ، گرم کن القایی ... را شامل می شود. (تشخیص پدیده کرونا ) ، آنالیز جریان ، ارتعاش سنج ، بوراسکوپ و ویدئو بروسکوپ ،ارت سنج،کالیبراتور ،صوت سنج ،لوکس متر ،فروش اینترنتی ،تجهیزات خاص ،نویزدوزیمتر ،ترک یاب ،توالی سنج ،لرزش سنج ،شتاب سنج ، فایبر اسکوپ ، گرم کن القایی ... را شامل می شود(تشخیص پدیده کرونا ) ، آنالیز جریان ، ارتعاش سنج ، بوراسکوپ و ویدئو بروسکوپ ،ارت سنج،کالیبراتور ،صوت سنج ،لوکس متر ،فروش اینترنتی