لوکس متر یا نورسنج چیست؟
نور سنج یا لوكس متر دستگاهی است برای اندازه گیری "شدت روشنایی" که واحد اندازه گیری آن lux (لوکس)می باشد.باید به این نگته دقت کرد که شدت روشنایی با شدت نور یا شار نوری(لومن) تفاوت دارد.شدت روشنایی یعنی نور دریافت شده درواحد سطح ، در حالی که شار نوری (لومن) مقدار نور خارج شده از یک لامپ را نشان میدهد.لوکس مترها شدت نور بر سطح سنسور را حس کرده و با توجه به ضرایب تبدیل اختصاص داده شده به دستگاه دیجیتالی می تواند شدت روشنایی محلی كه سنسور در آن واقع است را اندازه بگیرد و نمایش دهد .
 
روشنایی سنج
  اندازه گیری شدت روشنایی با دستگاهی به نام روشنایی سنج یا لوكس متر انجام میشود. هر روشنایی سنج از سه جزء اساسی تشكیل شده است كه عبارتست از دریافت كننده، پردازشگر و نمایشگر.
 

 
Copyrights. © 2018 by BTMCO                TEL:   021-33940961      051-31774

بازرگانی تجهیزات اندازه گیری و ابزاردقیق بهروز

فروشگاه اینترنتی و آنلاین شرکت تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز متناسب با نیازبه بهترین قیمت واحدهای سازمان های پتروشیمی، واحد های ابزار دقیق ، فنی و مهندسی ، بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ، حفاظت و بازرسی و تستهای غیر مخرب ، نظارت و کنترل و تحقیق و توسعه می باشد که تجهیزاتی مانند : انواع گیج ، پمپ ها نمونه برداری ، پاور آنالایزر و هارمونیک آنالایزر ، مولتی متر های خاص ، پارتیکل کانتر، گازسنج ها ، تجهیزات کالیبراسیون ، ویدئوبروسکوب ، ترموویژن ، ترموگراف دامپزشکی ودوربین ترموگرافی ، دوربینهای حرارتی ، دوربینهای آتش نشانی ، ترموویژن ، الایمنت لیزری ،دوربین کرونا (تشخیص پدیده کرونا ) ، آنالیز جریان ، ارتعاش سنج ، بوراسکوپ و ویدئو بروسکوپ ،ارت سنج،کالیبراتور ،صوت سنج ،لوکس متر ،فروش اینترنتی ،تجهیزات خاص ،نویزدوزیمتر ،ترک یاب ،توالی سنج ،لرزش سنج ،شتاب سنج ، فایبر اسکوپ ، گرم کن القایی ... را شامل می شود. (تشخیص پدیده کرونا ) ، آنالیز جریان ، ارتعاش سنج ، بوراسکوپ و ویدئو بروسکوپ ،ارت سنج،کالیبراتور ،صوت سنج ،لوکس متر ،فروش اینترنتی ،تجهیزات خاص ،نویزدوزیمتر ،ترک یاب ،توالی سنج ،لرزش سنج ،شتاب سنج ، فایبر اسکوپ ، گرم کن القایی ... را شامل می شود(تشخیص پدیده کرونا ) ، آنالیز جریان ، ارتعاش سنج ، بوراسکوپ و ویدئو بروسکوپ ،ارت سنج،کالیبراتور ،صوت سنج ،لوکس متر ،فروش اینترنتی