ميكرومتر

میکرومتر

ميكرومتر ابزار دقيقی است جهت اندازه گيری ضخامت ورق و اشيا قابل اندازه گيري برای فك بازشو آن 
میکرومتر آنالوگ میتوتویو 103-137 Mitutoyo

میکرومتر آنالوگ میتوتویو 103-137 Mitutoyo

قیمت : ۱,۵۰۰,۰۰۰   تومان 2,000,000 تومان

021-33940961-2 

021-33940961-2

میکرومتر آنالوگ میتوتویو مدل 103-138

میکرومتر آنالوگ میتوتویو مدل 103-138

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

میکرومتر دیجیتال اینسایز مدل SERIES 3109-50A

میکرومتر دیجیتال اینسایز مدل SERIES 3109-50A

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

ضخامت سنج 3 سانت اینسایز INSIZE

ضخامت سنج 3 سانت اینسایز INSIZE

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

ميكرومتر 50 - 25 اینسایز INSIZE 3203-50a

ميكرومتر 50 - 25 اینسایز INSIZE 3203-50a

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

میکرومتر دیجیتال آکاد مدل ACCUD SERIES 311

میکرومتر دیجیتال آکاد مدل ACCUD SERIES 311

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

ميكرومتر 25 - 0 اینسایز مدلINSIZE 3203-25A

ميكرومتر 25 - 0 اینسایز مدلINSIZE 3203-25A

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

میکرومتر دیجیتال 0-25 میلیمتر با دقت 0/001

میکرومتر دیجیتال 0-25 میلیمتر با دقت 0/001

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

میکرومتر ورنیه ای آکاد مدل ACCUD SERIES 321

میکرومتر ورنیه ای آکاد مدل ACCUD SERIES 321

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

عمق سنج میکرومتر INSIZE DEPTH MICROMETER 3240

عمق سنج میکرومتر INSIZE DEPTH MICROMETER 3240

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

میکرومتر آنالوگ میتوتویو مدل 103-140

میکرومتر آنالوگ میتوتویو مدل 103-140

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

ضخامت سنج ورق آنالوگ میتوتویو مدل 2046S

ضخامت سنج ورق آنالوگ میتوتویو مدل 2046S

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

میکرومتر دیجیتال آکاد مدل ACCUD SERIES 313

میکرومتر دیجیتال آکاد مدل ACCUD SERIES 313

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

ضخامت سنج يك سانت اینسایز INSIZE

ضخامت سنج يك سانت اینسایز INSIZE

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

ميكرومتر 75 - 50 اینسایز INSIZE 3203-75 a

ميكرومتر 75 - 50 اینسایز INSIZE 3203-75 a

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

میکرومتر دیجیتال ۲۵-۰ میلیمتر تسلا

میکرومتر دیجیتال ۲۵-۰ میلیمتر تسلا

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

میکرومتر 75-100 اینسایز INSIZE 3203-100 a

میکرومتر 75-100 اینسایز INSIZE 3203-100 a

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

عمق سنج دیجیتال میتوتویو مدل MITUTOYO 571-211-30

عمق سنج دیجیتال میتوتویو مدل MITUTOYO 571-211-30

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2