ردياب برق ،فازدتكتور ،تستر برق
اسکنر دیوار یونیتی مدل UT387D

اسکنر دیوار یونیتی مدل UT387D

قیمت : ۴,۳۵۰,۰۰۰   تومان 4,960,000 تومان

021-33940961-2 

021-33940961-2

توالی سنج فاز یونیتی مدل Uni-T UT262E

توالی سنج فاز یونیتی مدل Uni-T UT262E

قیمت : ۷,۳۷۰,۰۰۰   تومان 8,460,000 تومان

021-33940961-2 

021-33940961-2

عیب یاب مدار AC اکستک EXTECH RT30

عیب یاب مدار AC اکستک EXTECH RT30

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

تستر مدار GFCI اکستک EXTECH ET10

تستر مدار GFCI اکستک EXTECH ET10

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

اسکنر دیواری دیجیتال یونیتی مدل UNI-T UT 387B

اسکنر دیواری دیجیتال یونیتی مدل UNI-T UT 387B

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

عیب یاب کابل اکستک EXTECH ET15

عیب یاب کابل اکستک EXTECH ET15

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

تستر مدار اکستک EXTECH CT70

تستر مدار اکستک EXTECH CT70

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

ردیاب ولتاژ اکستک EXTECH ET20

ردیاب ولتاژ اکستک EXTECH ET20

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

تستر شبکه و ردیاب یونیتی UNI-T UT682D

تستر شبکه و ردیاب یونیتی UNI-T UT682D

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

ردیاب برق خودرویی اکستک EXTECH  ET30A

ردیاب برق خودرویی اکستک EXTECH ET30A

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

تستر پیوستگی اکستک EXTECH CT20

تستر پیوستگی اکستک EXTECH CT20

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

نشانگر ولتاژ برق اکستک EXTECH ET25

نشانگر ولتاژ برق اکستک EXTECH ET25

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

ردیاب برق اکستک EXTECH ET40

ردیاب برق اکستک EXTECH ET40

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

کیت فازیاب یونیتی مدل UT683KIT

کیت فازیاب یونیتی مدل UT683KIT

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

مولتی متر چنگکی فلوک مدل T6-1000 PRO

مولتی متر چنگکی فلوک مدل T6-1000 PRO

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

تستر برق Fluke T5-600

تستر برق Fluke T5-600

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

واحد تثبیت عملکرد فلوک مدل Fluke PRV240FS

واحد تثبیت عملکرد فلوک مدل Fluke PRV240FS

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

ردیاب فاز دیجیتال هیوکی مدل HIOKI PD3259-50

ردیاب فاز دیجیتال هیوکی مدل HIOKI PD3259-50

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

تستر الکتریکی فلوک مدل Fluke T6-600

تستر الکتریکی فلوک مدل Fluke T6-600

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

تستر کابل شبکه بنتک مدل GM60

تستر کابل شبکه بنتک مدل GM60

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2