اسیلوسکوپ آنالوگ

دستگاهی است که سیگنال ورودی را در برابر زمان یا در برابر سیگنال دیگر نمایش می دهند. قلم این اسیلوسکوپ یک لکه نورانی است که در اثر برخورد یک باریکه الکترون به پرده ای فلوئورسان بوجود می آید. به علت لختی بسیار کم باریکه الکترون می توان این باریکه را برای دنبال کردن تغییرات لحظه ای (ولتاژهایی که بسیار سریع تغییر می کنند، یا فرکانس های بسیار بالا) بکار برد. اسیلوسکوپ بر اساس ولتاژ کار می کند. البته به کمک مبدل ها (ترانزیستورها) می توان جریان الکتریکی و کمیت های دیگر فیزیکی و مکانیکی را به ولتاژ تبدیل کرد. اسیلوسکوپ از یک لامپ پرتو کاتدی که قلب دستگاه است و تعدادی مدار برای دیگر که برای کار کردن لامپ پرتو کاتدی تشکیل شده است همینطور تفنگ الکترونی باریکه متمرکزی از الکترون ها را بوجود می آورد که شتاب زیادی کسب کرده اند. این باریکه الکترون با انرژی کافی به صفحه فلوئورسان برخورد می کند و بر روی آن یک لکه نورانی تولید می کند. تفنگ الکترونی از رشته گرمکن، کاتد، شبکه آند پیش شتاب دهنده، آند کانونی کننده و آند شتاب دهنده تشکیل است.
 
قسمت های مختلف اسیلوسکوپ :
  • لامپ پرتو کاتدی
  • تفنگ الکترونی
  • صفحات انحراف دهنده
  • صفحه فلوئورسان
  • مولد مبنای زمان
  • سیستم انحراف قائم
  • سیستم انحراف افقی

جستجو بر اساس قیمت
جستجو بر اساس برند : EXTECH/USA FLIR/USA UNI-T/CHINA AZ/TAIWAN
     ☎: 021-33940961 - 051-31774  - 📱:09229004394
کلیه حقوق این وبسایت مطعلق به شرکت بازرگانی بین المللی تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز با نام انحصاری BTMCO می باشد. Copyrights. © 2018 
MySupپشتیبانی