CFM،CMM متر

CFM،CMM متر

CFM (مکعب فوت بر دقیقه) و CMM (مکعب متر بر دقیقه) به عنوان واحدهای اندازه‌گیری جریان هوا و گاز در صنایع مختلف، به ویژه در حوزه‌های تهویه، تبرید و تهویه مطبوع، استفاده می شود.

CFM چیست؟

CFM به معنای حجم هوایی است که در یک دقیقه از یک محل به محل دیگر منتقل می‌شود و با واحد مکعب فوت بر دقیقه اندازه‌ گیری می‌شود. این واحد در برخی کشورها معمولاً برای اندازه‌گیری جریان هوای مصرفی در سیستم‌های تهویه و تبرید استفاده می‌شود.

CMM چیست؟

CMM به معنای حجم هوایی است که در یک دقیقه از یک محل به محل دیگر منتقل می‌شود و با واحد مکعب متر بر دقیقه اندازه‌ گیری می‌شود. این واحد بیشتر در کشورهایی با استفاده از واحدهای متریک برای اندازه‌ گیری جریان هوا و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

نحوه کاربری و استفاده از سرعت سنج باد یا همان CMM متر و یا CFM متر :

 این کار می بایستی در محدوده معبر جریان هوا انجام شود، این مقدار باید برحسب متر مربع یا فوت مربع باشد. مقادیر حاصله بایستی به وسیله کاربر با استفاده از فشردن دکمه بر روی دستگاه ثبت شود و سرعت هوا اندازه گیری شود. سپس دستگاه قادر خواهد بود با استفاده از اطلاعات حاصله مقدار cfm و یا cmm را به صورت اتومات اندازه گیری کند. عرضه فروش ، تحلیل و نقد و بررسی انواع CFM/CMM متر به همراه مشخصات فنی و لیست قیمت در کامل ترین فروشگاه تجهیزات اندازه گیری ابزار دقیق : بهروز