ترانسمیتر سطح | LEVEL

ترانسمیترهای سطح که به آنها سطح سنج نیز گفته می شود. ابزاری هستند که اندازه گیری سطح را به دو صورت تماسی و غیر تماسی ارائه می دهند. ترانسمیتر سطح شامل سنسور و فرستنده الکتریکی می باشد. برای اندازه گیری سطح به دو حالت پیوسته و تشخیص سطح نقطه ای در مایعات و جامدات حجیم مورد استفاده قرار می گیرند. ترانسمیترهای سطح پیوسته اندازه گیری سطح را در محدوده سیستم به جای یک نقطه واحد ارائه می دهند. و سیگنال خروجی را تولید می کنند که به طور مستقیم با سطح در مخزن یا سیلو ارتباط دارد. سیگنال خروجی تولید شده را می توان برای نمایش عمق یا فعال کردن عملکردهای کنترل استفاده کرد.

کاربرد ترانسمیتر سطح 

ترانسمیتر های سطح نقطه ای در یک سطح خاصی که از قبل طراحی شده است نصب می شوند. و در صورتی که سطح سیال به آن نقطه برسد فرمان قطع یا وصل را برای کنترلر صادر می کنند. ترانسمیتر ها اغلب برای سطح مایعات، خمیرها، جامدات حجیم یا گازهای مایع اغلب در مخازن، سیلوها یا ظروف متحرک اندازه گیری استفاده می شوند. ترانسمیتر های سطح دارای انواع: مغناطیسی، راداری ، اولتراسونیک، DPو هیدرواستاتیک هستند. ترانسمیتر فشار دیفرانسیل با مویرگ و دیافراگم انتخاب اقتصادی تری است. و ترانسمیتر سطح مغناطیسی اغلب برای اندازه گیری سطح روغن (دیزل، سوخت) استفاده می شود.

جستجو بر اساس قیمت
جستجو بر اساس برند : EXTECH/USA FLIR/USA UNI-T/CHINA AZ/TAIWAN
موردی در بین محصولات یافت نشد.
     ☎: 021-33940961 - 051-31774  - 📱:09229004394
کلیه حقوق این وبسایت مطعلق به شرکت بازرگانی بین المللی تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز می باشد. Copyrights. © 2018 by BTMCO
MySupپشتیبانی