مجله برق و فناوری بهروز

  فلو متر و فلو ترانسمیتر چیست؟

فلو متر یا دبی سنج وسیله ایست که حجم مواد عبوری را نسبت به زمان معرفی می کند.

۱۳۹۳/۲/۲۱  : تاريخ
     ☎: 021-33940961 - 051-31774  - 📱:09229004394
کلیه حقوق این وبسایت مطعلق به شرکت بازرگانی بین المللی تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز با نام انحصاری BTMCO می باشد. Copyrights. © 2018 
MySupپشتیبانی