مجله برق و فناوری بهروز

  دماسنج

یكی از مسائلی كه برای آدمی اهمیت داشته دمای اطراف خود بوده، بعد از صنعتی شدن جوامع اهمیت اندازه دما برای مردم بیشتر شد. برای دانستن دمای خانه، دمای مواد در پروسه تولید كه صحیح انجام شدن آن به دما در هر زمان وابسته است و به همین جهت بشر برای اندازه گیری دمای اطراف خود تلاش نمود، كه لوازم اندازه گیری متنوعی ساخته شد.

۱۳۹۳/۹/۴  : تاريخ
     ☎: 021-33940961 - 051-31774  - 📱:09229004394
کلیه حقوق این وبسایت مطعلق به شرکت بازرگانی بین المللی تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز با نام انحصاری BTMCO می باشد. Copyrights. © 2018 
MySupپشتیبانی