دانلود کتب تخصصی

  الكترونيك كاربردي

عنوان كتاب : الكترونيك كاربردي بخش دوم

۱۳۹۲/۴/۱۱  : تاريخ

  الكترونيك كاربردي

عنوان كتاب : الكترونيك كاربردي بخش اول

۱۳۹۲/۴/۱۱  : تاريخ

  Introduction to Electric Circuits

عنوان كتاب : مدارهاي الكتريكي

۱۳۹۲/۴/۹  : تاريخ

  معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي

عنوان كتاب : رياضيات مهندسي

۱۳۹۲/۴/۹  : تاريخ

  اصول اساسي ماشينهاي الكتريكي

عنوان كتاب: ماشينهاي الكتريكي

۱۳۹۲/۴/۸  : تاريخ

  كتاب الكترونيك 2

عنوان كتاب : الكترونيك 2 نوشته استاد مافي ن‍ژاد دانشگاه فردوسي مشهد

۱۳۹۲/۴/۵  : تاريخ

  Microcontrollers Fundamentals and Applications with PIC

عنوان كتاب :Microcontrollers Fundamentals and Applications with PIC

۱۳۹۲/۴/۵  : تاريخ

  Introduction to Electric Circuits

عنوان كتاب : Introduction to Electric Circuits

۱۳۹۲/۴/۴  : تاريخ

  طراحي مدارات واسط كامپيوتر

عنوان كتاب : طراحي مدارات واسط كامپيوتر نوشته استاد : دكتر جواد راستي مدرس دانشگاه اصفهان

۱۳۹۲/۴/۴  : تاريخ

  matlab

عنوان جزوه : آموزش ابزار رياضي در مطلب

۱۳۹۲/۴/۴  : تاريخ
Copyrights. © 2018 by BTMCO                TEL:   021-33940961      051-31774
f

بازرگانی تجهیزات اندازه گیری و ابزاردقیق بهروز

فروشگاه اینترنتی و آنلاین شرکت تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز متناسب با نیازبه بهترین قیمت واحدهای سازمان های پتروشیمی، واحد های ابزار دقیق ، فنی و مهندسی ، بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ، حفاظت و بازرسی و تستهای غیر مخرب ، نظارت و کنترل و تحقیق و توسعه می باشد که تجهیزاتی مانند : انواع گیج ، پمپ ها نمونه برداری ، پاور آنالایزر و هارمونیک آنالایزر ، مولتی متر های خاص ، پارتیکل کانتر، گازسنج ها ، تجهیزات کالیبراسیون ، ویدئوبروسکوب ، ترموویژن ، ترموگراف دامپزشکی ودوربین ترموگرافی ، دوربینهای حرارتی ، دوربینهای آتش نشانی ، ترموویژن ، الایمنت لیزری ،دوربین کرونا (تشخیص پدیده کرونا ) ، آنالیز جریان ، ارتعاش سنج ، بوراسکوپ و ویدئو بروسکوپ ،ارت سنج،کالیبراتور ،صوت سنج ،لوکس متر ،فروش اینترنتی ،تجهیزات خاص ،نویزدوزیمتر ،ترک یاب ،توالی سنج ،لرزش سنج ،شتاب سنج ، فایبر اسکوپ ، گرم کن القایی ... را شامل می شود. (تشخیص پدیده کرونا ) ، آنالیز جریان ، ارتعاش سنج ، بوراسکوپ و ویدئو بروسکوپ ،ارت سنج،کالیبراتور ،صوت سنج ،لوکس متر ،فروش اینترنتی ،تجهیزات خاص ،نویزدوزیمتر ،ترک یاب ،توالی سنج ،لرزش سنج ،شتاب سنج ، فایبر اسکوپ ، گرم کن القایی ... را شامل می شود(تشخیص پدیده کرونا ) ، آنالیز جریان ، ارتعاش سنج ، بوراسکوپ و ویدئو بروسکوپ ،ارت سنج،کالیبراتور ،صوت سنج ،لوکس متر ،فروش اینترنتی