کوره کالیبراسیون

کوره کالیبراسیون

محیط حرارتی  یک محفظه با پایداری و یکنواختی خاص جهت ایجاد و نگهداری سنسور تحت کالیبره و مرجع برای مقایسه می باشد . در کوره های خشک محیط مورد نظر یک کوره با اینزرت های فلزی با اندازه های متفاوت می باشد. این کوره های از دما های منفی شروع شده و دما های بالا را نیز پوشش می دهند.
عرضه فروش , تحلیل و نقد و بررسی انواع کوره کالیبراسیون به همراه مشخصات فنی و لیست قیمت در کاملترین فروشگاه تجهیزات اندازه گیری ابزار دقیق  بهروز