مجله برق و فناوری بهروز

  مزایای دوربین ترموگرافی

یک تست فیزیولوژی غیر مهاجم است که تنها در مدت زمان کوتاهی انجام می گردد. این تکنیک تشخیص از طریق تبدیل انرژی مادون قرمز متساعد شده از پوست به صورت انرژی الکتریکی بر انگیخته شده که به صورت رنگی قابل روئیت می باشد.

۱۴۰۱/۱۰/۲۴  : تاريخ

  اساس کار دوربین حرارتی

دوربین حرارتی یا ترموویژن ابزاری است جهت شناسایی عیوب در نگهداری و تعمیرات مبتنی برپایش وضعیت، در واقع هر عیبی که خود را با اختلاف دما آشکار کند بوسیله دوربین های حرارتی قابل شناسایی می باشد.

۱۳۹۵/۱۱/۱۱  : تاريخ

  استفاده از دوربین ترموویژن برای دید در شب

دوربین ترموویژن یکی از دستگاه های تست تجهیزات در پست های انتقال و فوق توزیع ابزاری بنام ترموویژن است .

۱۳۹۳/۸/۴  : تاريخ

  راديو گرافی صنعتی (Radiographic testing)

اساس راديو گرافی صنعتی بر پایه میزان جذب و نفوذ پرتو در قطعات می باشد كه ضخامت قطعه دانسیته قطعه به میزان جذب و نفوذ پرتو تأثیر زیادی دارد كه در مناطقی كه ضخامت كم است و همچنین دانسیته نیز كم می باشد. جذب پرتو كم و نفوذ پرتو زیاد می باشد.

۱۳۹۳/۴/۱۰  : تاريخ

  آشنایی با دوربین دید در شب

دوربین دید درشب به تجهیزاتی گفته می‌شود که امکان دیدن در تاریکی را فراهم می‌کند . با این تجهیزات عملاً می‌توان فردی را که در فاصله ۲۰۰متری در تاریکی مطلق ایستاده است؛ مشاهده نمود.

۱۳۹۳/۳/۱۰  : تاريخ

  کاربرد دوربین ترموویژن در آتش نشانی

دوربین ترموویژن ، دوربین آتش نشانی یکی از دستگاه های تست تجهیزات در پست های انتقال و فوق توزیع ابزاری است بنام ترموویژن .

۱۳۹۳/۳/۱  : تاريخ
     ☎: 021-33940961 - 051-31774  - 📱:09229004394
کلیه حقوق این وبسایت مطعلق به شرکت بازرگانی بین المللی تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز با نام انحصاری BTMCO می باشد. Copyrights. © 2018 
MySupپشتیبانی